Хүн амын эрүүл мэндийн хэрэгцээнд үйлчилдэг бүтээгдэхүүн. ДЭМБ-ын мэдээлснээр эдгээр бүтээгдэхүүнийг "үргэлж, хангалттай хэмжээгээр, тохирох тунгийн хэлбэрээр, баталгаатай чанар, хангалттай мэдээлэлтэй, хувь хүн, олон нийтийн худалдан авах боломжтой үнээр" авах боломжтой байх ёстой.

Урсгал саваа

  • DIN975 thread rod grade 4.8 galvanized

    DIN975 утас саваа зэрэг 4.8 цайрдсан

    Урсгалтай саваа нь бэхэлгээ бөгөөд эргэлтийн хөдөлгөөнөөс чангалах үйлдлийг үүсгэдэг урсгалтай ачаар ажилладаг. Саваа дээр утас хийх нь боолт, самар гэх мэт бусад бэхэлгээг амархан боож эсвэл бэхлэх боломжийг олгодог.